2018m. gruodžio 18d   Nacionaliniame fizinių ir technologinių mokslų centre (NFTMC)  vyko kasmetinis BASNET Forumas narių susitikimas. Jame dalyvavo ne tik institucijų- BASNET Forumas narių bet ir Klaipėdos universiteto,  Nacionalinio fizinių ir technologinių mokslų centro (NFTMC) mokslininkai, bei kolegos iš socialinių mokslų, tampriai bendradarbiaujantys su BASNET Forumu. Susitikimas buvo skirtas BASNET Forumas 10-mečiui paminėti. Asociacijos prezidentė Doc. Dr. D. Šatkovskienė trumpai pristatė dalyviams BASNET Forumo veiklos kryptis ir nuveiktus darbus plėtojant, viešinant ir įgyvendinant ES lyčių lygybės moksle politiką  tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu, bei viešinant mokslininkių, dirbančių tiksliuosiuose moksluose, pasiekimus. Susitikimo metu buvo pristatytos ir aptartos 2019m planuojamos asociacijos veiklos. Doc. Dr. S. Pralgauskaitė pristatė 2019m. kovo 18-19d. vyksiančios LR Seime jubiliejinės konferencijos LR Seime „GENDER EQUALITY IN STI: PROGRESS AND CHALENGES“ koncepciją ir programą. VU lyčių studijų centro vadovė Doc. Dr. Lijana Stundžė papasakojo apie centro veiklą bei pasiūlė  galimas bendradarbiavimo kryptis. Susitkimo metu taip pat buvo pristatas Doc. Dr. A. Novelskaitės pritaikytas naujai pradedamai BASNET Forumas internetinės svetainės rubrikai „Lietuvos mokslininkių portretai“ klausimynas. Debatai visais minėtais klausimais vyko malonioje aplinkoje su tradicine BASNET Forumas kava.