Gerbiamos kolegės, 4-tosios tarptautinės  IUPAP konferencijos “Moterys Fizikoje” medžiagą galite rasti adresu: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1517/1 .