2021 spalio 6 d. 44-tosios Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos (LNFK-44) specialioje sesijoje buvo pristatytas BASNET Forumas išleistas leidinys – albumas „Lietuvos fizikės 2021“. Ta proga asociacijos prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė supažindino fizikų bendruomenę su BASNET Forumas asociacijos istorija, tikslais ir trumpai pristatė per dešimtmetį atliktus darbus. Ji pažymėjo, kad pagrindinis asociacijos tikslas yra siekti lyčių lygybės įgyvendinimo moksle Baltijos šalių regione. Pristatydama fizikų visuomenei 2021 m. išleistą knygą – fotoalbumą „Lietuvos fizikės 2021“, D. Šatkovskienė papasakojo, kad mokslininkių pasiekimų tiksliuosiuose moksluose viešinimui yra skirtas tęstinis projektas „Ant pažinimo ribos“ ir išvardino asociacijos išleistas knygas.

Knyga – fotoalbumas „Lietuvos fizikės 2021“ yra ypatinga tuo, kad ji atkreipia dėmesį į didžiulę lyčių disproporciją fizikoje Lietuvos mokslo institucijose ir menkas moterų galimybes siekti mokslinės karjeros. Tai mažina gabių žmonių, dirbančių šioje mokslo srityje skaičių ir yra netoleruotina tiek siekiant inovatyvios, mokslu paremtos ir aukšta pridėtine verte pasižyminčios ekonomikos, tiek ir demokratijos plėtros Lietuvoje aspektais.