12


April
2018

Presentation GENERA results in Vilnius


BASNET Forumas asociacijos kvietimu balandžio 12-13d Vilniuje viešėjusios EK Horizon 2020 projekto „Gender Equality Network in the European Research Area“ (GENERA) vykdytojos iš Lenkijos Krokuvos Jogailos universiteto Dr. Paulina Sekula ir Dr. Justyna Struzik skaitė pranešimus ir dalyvavo dikusijose asocijacijos organizuotuose renginiuose, kur pristatė tyrimų rezultatus, nušviečiančius darbo ir karjeros perspektyvas fizikoje.

Balandžio 12d. pristatydama viešnių pranešimą „ Ar fizika turi lytį“ bendrame NTMC ir VU FF seminare BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė pažymėjo, kad nežiūrint į tai, kad GENERA projekto tikslas yra įgyvendinti lyčių lygybės planus mokslo institucijose, jis yra išskirtinis. Jis yra ypatingas tuo, kad yra skirtas lyčių lygybei spręsti fizikoje-tiksliąjame moksle, kur lyčių disproporcija yra viena didžiausiu. Todėl lyčių situacijos išsamūs tyrimai šioje srtityje yra labai svarbūs ne tik projekto vykdytojams, bet ir Europos mokslo politikos plėtrai.

Lenkijos mokslininkių tyrimas, atliktas 11-je GENERA projekto partnerių – mokslo institucijų, vykdančių tyrimus fizikos srityje. Jame dalyvavo virš 80 įvairaus amžiaus fizikių ir fizikų. Tyrime buvo nagrinėjami abiejų lyčių karjeros ypatumai fizikoje ir jų priklausomybė nuo mokslininkų amžiaus ir kitų faktorių, tokių kaip mokslinio darbo sąlygos, mobilumas, migracija, fizikos mokslo internacionalizacija ir kt. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo aptartos socialinės vyrų dominavimo fizikoje priežastys ir kliūtys sėkmingai moterų karjerai fizikoje.
Po susitikimo su fizikų visuomene mokslininkės viešėjo VU Lyčių lygybės centre. Balandžio 13d. Filosofijos fakultete jos susitiko su Vilniaus universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų studentais ir dėstytojais, , kur pristatė tyrime naudotas metodikas, aptarė tyrimo rezultatus su Filosofijos fakulteto Sociologijos katedroje su katerdos mokslininkais apskrito stalo diskusijoje. Po pietų Lenkijos mokslininkės susitiko su Europos Lyčių lygybės instituto (EIGE) mokslininkėmis.