2012m BASNET Forumas dalyvavo iniciatyvinėje grupėje ruošiančioje naujos  COST programos TA1201 projektą „Lytiškumas, Mokslas, Technologijos ir Aplinkosauga” (genderSTE). 4-ių metų projektas patvirtintas ir pradėjo  veiklą 2012m lapkričio mėn.  BASNET Forumas šiame projekte atstovauja ne tik Lietuvą bet ir Europos Mokslininkių platformą (EPWS). Projektas vienija mokslo politikus, lyčių lygybės ekspertus ir mokslininkus, dirbančius tiksliuose moksluose ir aukštosiose technologijose .  Jo tikslas skatinti  į lytis orientuotos politikos įgyvendinimą mokslo institucijose. Daugiau apie projektą rasite https://www.cost.eu/news/general/genderste-a-platform-supporting-future-un-standards-in-sustainable-urban-development/.