Asociacijos valdymo organai


BASNET Forumas association was established in 2009 for continuation of FP6 project “Baltic States network: women in science and HT” (BASNET).

Asociacijos generalinė asamblėja

Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas – Asociacijos generalinė asamblėja;

Asociacijos Vykdomoji taryba

Kolegialus valdymo organas yra Asociacijos Vykdomoji taryba;

Prezidentas

Asociacijos prezidentas yra aukščiausias vienvaldis asociacijos valdymo organas.