Europos mokslininkių platforma (EPWS)


2007 m BASNET tinklas tapo laikinuoju prestižinės Europinės mokslininkių organizacijos -Europos moterų mokslininkių platformos (EPWS http://www.epws.org/) nariu. 2009.03.16d. BASNET Forumas buvo priimtas tikruoju EPWS nariu.

BASNET Forumas prezidentė Doc. Dalia Šatkovskienė yra EPWS vykdomosios Tarybos narė.

BASNET Forumas aktyvus EPWS narys:


  • BASNET Forumas aktyviai dalyvavo organizuojant antrąją kasmetinę EPWS asamblėją ir kasmetinę konferenciją "Moterys keičia mokslą" Vilniuje (2008 m. Birželio 5-7 d.);
  • BASNET Forumas dalyvauja EPWS nuolatinių komitetų darbe, skirtame ES mokslo politikos lyčių lygybės klausimams ir struktūrinei reformai mokslo organizacijose bei mokslininkų pasiekimų viešinimui;
  • "BASNET Forumas" inicijavo ir parengė Europos Parlamentui paklausimą apie EPWS tvarumą;
  • Aktyviai viešina EPWS tikslus ir veiklą įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose ir kt.
  • 2012 m. Sausio 31 d. "BASNET Forumas" kartu su EPWS surengė diskusiją "Siekiant lyčių lygybės mokslo kultūros skatinant inovacijas". Renginys vyko Europos Parlamente, jį globojo Europos Parlamento narys iš Lietuvos Prof. Leonidas Donskis.
  • 2017 m. Rugsėjo 6 d. BASNET forumas Europos Parlamente Briuselyje surengė konferenciją "Nuo rezoliucijos iki įgyvendinimo: 2015 m. Rugsėjo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija apie moterų karjerą mokslo institucijose ir universitetuose". Renginį globojo Europos Parlamento narė iš Lietuvos Dr. Laima Andrikienė.

Kiti tinklai


„BASNET Forumas“ taip pataktyviai bendradarbiauja ir su kitais mokslininkių tinklais, asociacijomis ir profesinėmis draugijomis, tokiomis kaip: Lenkijos fizikų draugija (PPS), Tarptautinės taikomosios ir fundamentinės fizikos sąjungos (IUPAP) moterų darbo grupės tinklas „Women in Physics“, Amerikos fizikos draugija (APS) ir „Horizont 2020“ projekto GENERA naujai sukurtu tarptautiniu tinklu GENERA , skirtu skatinti lyčių lygybę organizacijose, atliekančiose fizikos tyrimus.