2018


BASNET Forumas asociacijos kvietimu balandžio 12-13d Vilniuje viešėjusios EK Horizon 2020 projekto „Gender Equality Network in the European Research Area“ (GENERA) vykdytojos iš Lenkijos Krokuvos Jogailos universiteto Dr. Paulina Sekula ir Dr. Justyna Struzik skaitė pranešimus ir dalyvavo dikusijose asocijacijos organizuotuose renginiuose, kur pristatė tyrimų rezultatus, nušviečiančius darbo ir karjeros perspektyvas fizikoje.

Balandžio 12d. pristatydama viešnių pranešimą „ Ar fizika turi lytį“ bendrame NTMC ir VU FF seminare BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė pažymėjo, kad nežiūrint į tai, kad GENERA projekto tikslas yra įgyvendinti lyčių lygybės planus mokslo institucijose, jis yra išskirtinis. Jis yra ypatingas tuo, kad yra skirtas lyčių lygybei spręsti fizikoje-tiksliąjame moksle, kur lyčių disproporcija yra viena didžiausiu. Todėl lyčių situacijos išsamūs tyrimai šioje srtityje yra labai svarbūs ne tik projekto vykdytojams, bet ir Europos mokslo politikos plėtrai.

Lenkijos mokslininkių tyrimas, atliktas 11-je GENERA projekto partnerių – mokslo institucijų, vykdančių tyrimus fizikos srityje. Jame dalyvavo virš 80 įvairaus amžiaus fizikių ir fizikų. Tyrime buvo nagrinėjami abiejų lyčių karjeros ypatumai fizikoje ir jų priklausomybė nuo mokslininkų amžiaus ir kitų faktorių, tokių kaip mokslinio darbo sąlygos, mobilumas, migracija, fizikos mokslo internacionalizacija ir kt. Tyrimo rezultatų pagrindu buvo aptartos socialinės vyrų dominavimo fizikoje priežastys ir kliūtys sėkmingai moterų karjerai fizikoje.
Po susitikimo su fizikų visuomene mokslininkės viešėjo VU Lyčių lygybės centre. Balandžio 13d. Filosofijos fakultete jos susitiko su Vilniaus universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų studentais ir dėstytojais, , kur pristatė tyrime naudotas metodikas, aptarė tyrimo rezultatus su Filosofijos fakulteto Sociologijos katedroje su katerdos mokslininkais apskrito stalo diskusijoje. Po pietų Lenkijos mokslininkės susitiko su Europos Lyčių lygybės instituto (EIGE) mokslininkėmis.

2017


BASNET Forumas paminėjo Marijos Sklodovskos Kiuri 150‐tąjį jubiliejų. 2017 m. gruodžio 12 d. vyko BASNET Forumas renginys VU bibliotekos Baltojoje salėje, https://biblioteka.vu.lt/knyga-apie-dvieju-nobelio-premiju-laureate . Jame dalyvavo apie 30 dalyvių , tarp jų VU mokslo prorektorius Prof. Rimantas Jankauskas, Prancūzų instituto direktorius p. Jean-Marie Sani, BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė, VU bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, VU Tarybos narus Česlav Okinčic, BASNET Forumas vykdomosios tarybos pirmininkė Dr. Alicija Kupliauskienė, Fizikos ir kitų fakultetų mokslininkai irVU darbuotojai. 2018m sausio 15d. panašus renginys vyko Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Susitikimo dalyvius priėmė generalinis bibliotekos direktorius Prof. dr. Renaldas Gudauskas. Abiejų renginių metu buvo paminėtas M Kiuri jubiliejus, o bibliotekoms BASNET Forumas ir Prancūzų institutas Lietuvoje padovanojo šia proga išleistą knygą prancūzų kalba knygą „Marie Ciurie: une femme dans son siesle“ (Marija Kiuri: savo laikmečio moteris). Knygą parengė M. Kiuri muziejaus Paryžiuje (Musée Curie) mokslininkai, bendradarbiaudami su Marijos Kiuri anūke Hélène Langevin‐Joliot. Knygų įsigijimą finansavo ilgametis BASNET Forumas partneris Prancūzų institutas Lietuvoje.

2017 m. lapkričio 20-21d.d kartu su Vilniaus universitetu, Europos lyčių lygybės institutu ir EK Horizon 2020 projektu GENERA, koordinuojamu DESY (Vokietija), BASNET Forumas organizavo Vilniuje aukšto lygio tarptautinę konferenciją „ACCELERATING ERA DEVELOPMENT BY PROMOTION OF GENDER EQUALITY IN STEM RESEARCH“ http://www.acceleratingera.vu.lt/
Konferencijoje dalyvavo virš 130 dalyvių iš 16 ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, Ukrainos, Turkijos ir Izraelio. Konferenciją globojo LR prezidentė J.E Dalia Grybauskaitė. Konferencijoje buvo aprtariamas vienas iš svarbių Europos Sąjungos Strategijos 2030 klausimų, tampriai susijusių su konkurencingos, mokslu grįstos ekonomikos vystymu – Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (EMTE) plėtra. Kaip žinia vienas iš EMTE plėtros prioritetų –lyčių lygybė moksle, yra tampriai susijęs su socialiniais mokslo aspektais tokiais kaip palanki abiejų lyčių mokslininkams mokslinio darbo kultūra, skaidri atranka ir mokslinių pasiekimų įvertinimas, lyčių balansas mokslo valdymo organuose, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir kt. Kadangi šis
prioritetas yra tampriai susijęs su pagrindine mokslo varomąja jėga- mokslininkais, šis aspektas yra labai svarbus vertinant EMTE plėtrą. Antroji konferencijos diena buvo skirta lyčių lygybės įgyvendinimui organizacijose, vykdančiose tyrimus fizikos srityje Baltijos šalyse ir jų bendradarbiavimui šioje srityje su didžiausiais Europos fizikos mokslo centrais. Konferencija sulaukė ne tik žymių pranešėjų bei dalyvių bet ir tarptautinės visuomenės bei mokslo politikų susidomėjimo. Konferencijos diskusijose skirtose Europos Mokslo Tyrimų Erdvės (EMTE) vystymo problemoms aptarti kalbėjo Europos Komisiją ir EMTE komitetą (ERAC) atstovaujantis EK Mokslo ir inovacijų generalinio direktorato direktorius p. Jean-David Malo, Baltijos Jūros šalių Tarybos (CBSS) sekretariato direktorė Ambasadorė Maira Mora, EMTE vystymu suinteresuotų šalių (stakeholders) atstovai: Europos Universitetų Asociacijos (EUA) prezidentas Prof. Rolf Tarrach ir NordForsk direktorė Prof. Gunnel Gustafsson, ir Lietuvą EMTE komitete (ERAC) atstovaujanti Dr. Vilma Popovienė. Sesijose, skirtose Europos Sąjungos lyčių lygybės politikos įgyvendinimui mokslo organizacijose, vykdančiose mokslinius tyrimus tiksliuosiuose moksluose ir konkrečiai fizikoje, kalbėjo šiuo metu įgyvendinamo Europinio projekto ESS (European Spallation Sounce) – daugiafunkcės mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurios pagrindą sudarys didžiausias pasaulyje impulsinis neutronų šaltinis- direktorė projekto administravimui Dr. Agneta Nestenborg, vieno didžiausių Europinių mokslo tinklų – Europos Pietinės Observatorijos atstovė Dr. Francesca Primas, Vilniaus universiteto rektorius fizikas Prof. Artūras Žukauskas, Tarptautinės fizikų asociacijos IUPAP vice prezidentė astronomė Habil. Dr. Gražina Tautvaišienė, kolegos iš Latvijos universiteto ir Estijos Tartų universiteto ir kt.

BASNET Forumas 2017 m. rugsėjo 6d. Europos Parlamente Briuselyje organizavo skėtinės Europinės Mokslininkių asociacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) konferenciją „From Resolution to Realisation: The Impact of the European Parliament Resolution of 9.9.2015 on Women’s Careers in Science and University”. Renginį globojo EP narė iš Lietuvos Dr. Laima Andrikienė.

2016


2016 m. balandžio 4-5 dieną Vilniaus universiteto Senato salėje vyko BASNET Forumas organizuotas COST projekto genderSTE renginys-simpozijumas „Capacity Building Symposium for Policy Makers“. Simpoziumas buvo skirtas aptarti struktūrinius pokyčius mokslo organizacijose, skatinančius lyčių lygybe moksle. Simpoziume dalyvavo Baltijos šalių mokslo politikai, Mokslo ir švietimo ministerijų ir mokslo Tarybų atstovai, mokslą finansuojancių agentūrų ir universitetų administratoriai. Savo dalyvavimu simpoziumą pagerbė ŠMM vice ministras p. R. Zuoza, Latvijos mokslų akademijos vice presidentė ir Latvijos Mokslo tarybos narė Prof. Baiba Rivža, Vilniaus universiteto prorektorius mokslui Prof. R. Jankauskas ir kt. Gerąja praktika, įgyvendinant struktūrinius pokyčius, skatinančius lyčių lygybės užtikrinimą mokslo organizacijose, dalinosi ir pranešimus skaitė žymūs lyčių lygybės ekspertai iš ES šalių. Jų tarpe genderSTE projekto vadovė Prof. Ines Sanchez de Madariaga (Madrido Technikos universitetas, Ispanija), Dr. Roberta Schaller-Steidl (Austrijos Mokslo švietimo ir ekonomikos ministerija), Prof. Uduak Archibong (Bradfordo universitetas, JK), Barbara Limanowska (EIGE, Lietuva), Prof. Gustav Amberg (Švedijos KarališkasisTechnologijos Institutas) ir kt.

2016m kovo 16-18 d.d., trumpo amerikiečių mokslininkų Prof. Melissa Franklin ir Prof. Guenakh Mitselmakher vizito Lietuvoje metu asociacija organizavo eilę renginių-susitikimų. Su žymiais JAV mokslininkais turėjo galimybę susitikti Vilniaus mokyklų mokiniai, besidomintys fizika (Vilniaus Licėjus, 2016.03.17), VU Fizikos fakulteto studentai ir darbuotojai (2016.03.16), VU TFAI mokslininkai (2016.03.16) ir Kauno Technologijos Universiteto studentai ir darbuotojai (KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Kaunas , 2016.03.18). Susitikimų metu JAV mokslininkai papasakojo apie pačius naujausius jų vykdomus eksperimentus ir jų rezultatus. Jie taip pat aplankė seniausią Rytų Europoje Vilniaus universitetą.

Kovo 15d. Jungtiniame gyvybės mokslų centre asociacija BASNET Forumas organizavo lietuvių kalba aasociacijos BASNET Forumas išleistos Chiang Tsai-Chien knygos „Pirmoji fizikos ledi Wu Chien-Shiung“ pristatymą Lietuvos mokslo visuomenei. Knygos pristatymas buvo aukšto lygio renginio, skirto naujų mokslo centrų JGMC ir NFTMC bei CERN parodos atidarymui, programos dalis. Minėtą renginį globojo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. BASNET Forumas išleistos knygos pristatymas tokio iškilaus renginio metu sudarė galimybes pritraukti ir sudominti lyčių lygybės moksle problema mokslo politikus bei mokslo vystymu suinteresuotų institucijų vadovus. Iš kitos pusės knygos pristatymas susišaukė su CERN parodos atidarymu ir Lietuvos sprendimu tapti CERN asocijuota nare – Prof. Wu Chien-Shiung dirbo elementarių dalelių fizikos srityje, kuria garsus yra CERN’as. Knygos pristyme dalyvavo knygos vertimą ir pristatymą parėmusių Taipėjaus misijos Baltijos šalyse vadovas jo Eminencija Ambasadorius Gary K. Y. Ko, JAV Ambasados Lieuvoje atstovė Ms. Jillian Schmitt, Lietuvos URM Ambasadorė Ypatingiems pavedimams Dr. N. Žambaitė, VU TFAI direktoriaus pavaduotoja Hab. Dr. G. Tautvaišienė, Lietuvos nacionalinės mokslo premijos lauretė, BASNET Forumas valdybos pirmininkė Dr. A. Kupliauskienė, Kazimiero Simonavičiaus vardo universiteto rektorius Dr. Arūnas Augustinaitis, ES Helsinkio moterų moksle grupės ir ŠMM atstovė p. A. Gribauskienė, LMT mokslo politikos ir analizės departamento vedėjas Dr. E. Stumbrys ir kt. Renginį sveikinoVilniaus universiteto prorektorius Prof. R. Jankauskas bei BASNET Forumas asociacijos prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė. Apie Prof. Wu Chien-Shiung pasiekimus moksle kalbėjo specialiai į knygos pristatymą pakviesti žymūs amerikiečių mokslininkai Harvardo universiteto Prof. Melissa Franklin ir Floridos universiteto Prof. Guenakh Mitselmakher.

2015


2015 sausio 14-16 BASNET Forumas organizavo tarptautinę konferenciją LR Seime „Sustaining gender equality in research and innovation”. Konferencijos metu buvo pristatyti ir aptarti GEIRICA projekto rezultatai. Konferenciją atidarė ir sveikinimo kalbas sakė LR Seimo narės Dr. Giedrė Purvaneckienė ir Orinta Leiputė, ŠMM vice ministras Dr. Rimantas Vaitkus, Lietuvos Respublikos prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Norvegijos ambasadorius Lietuvoje p. Dag Malmer Halvorsen, Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas ėjęs prof. J. Banys. Konferencijoje dalyvavo ir dalinosi savo patirtimi, kaip įgyvendinami struktūriniai pokyčiai mokslo institucijose visų šalių GEIRICA projekto partnerių švietimo ir mokslo ministerijų, mokslo tarybų ir ir mokslo institucijų atstovai. Konferencijos metu vyko spaudos konferencija ir buvo pristatytas GEIRICA rezultatus atspindintis BASNET Forumas asociacijos išleistas leidinys.

2014


2014m lapkričio 28d. BASNET Forumas organizavo konferenciją -debatus tema „TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ PATRAUKLUMAS: LYTIES ASPEKTAS“. Renginio tikslas -supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis mokslo politikos tendencijomis, aptarti faktorius įtakojančius tiksliųjų mokslų patrauklumą jaunimui. Sesija apie motyvaciją siekti karjeros tiksliuosiuose moksluose prasidėjo visų dalyvių didelį susidomėjimą sukėlusiu VU FF Doc. Dr. V. Pyragaitės pranešimu apie nekoherentinės spinduliuotės parametrinės sąveikos tyrimus antros eilės netiesinėse terpėse. KTU FF dekanė Doc. Dr. B. Narkevičienė papasakoje konferencijos dalyviams apie gabių tiksliesiems mokslams vaikų tyrimus, kuriuose buvo paliestas ir lyčių aspektas. Prof. Hab.Dr. A. Bandzaitis papasakojo apie Fizikos Olimpą ir jo pasiekimus ruošiant jaunąją fizikų kartą. VU KHF Dr. A. Novelskaitė pristatė pranešimą apie stereotipų įtaka palankios lyčių lygybės požiūriu mokslo kutūros formavimui. Apskrito stalo-diskusijos, kurią moderavo KTU Doc. Dr. Ž. Rutkūnienė ir kurioje dalyvavo Habil. Dr. G . Tautvaišienė, Prof. Hab.Dr. A. Bandzaitis, Dr. A. Novelskaitė, Doc. Dr. Ž. Ruželė, Doc. Dr. V. Pyragaitė ir kiti konferencijos dalyviai. Buvo nagrinėjamos priežastys skatinančios mergaičių domėjimąsį tiksliaisiais mokslais, ypatingai atžymėtas didelis tėvų ir mokytojų indėlis tokios motyvacijos formavime.

2012


2012m lapkričio 20d. BASNET Forumas organizavo tarptautinę konferenciją „LYČIŲ LYGYBĖS SKATINIMAS MOKSLE“. Konferencija- baigiamasis nacionalinio LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės užtikrinimui Lietuvos moksle ir finansuojamo Europos Struktūrinių fondų lėšomis, renginys. Konferencijos metu buvo pristatyti LYMOS projekto rezultatai bei Europos integracinės lyčių lygybės politikos kontekste aptartos nacionalinės politikos priemonės skatinant lyčių lygybę moksle bei pasidalyta gerąja kitų šalių patirtimi. Konferencijos pranešėjų tarpe buvo prestižinės Europos mokslininkių organizacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) prezidentė Dr. Brigitte Mulenbruch, Europos Komisijos Helsinkio moterų moksle darbo grupės narė Prof. Ausma Cimdiņa (Latvia), Tartu universiteto atstovė p. M.
Nomm, žymios Lietuvos mokslininkės ir mokslo politikai. Konferencija vyko Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos salėje.

Vykdydama LYMOS projektą asociacija organizavo Šiauliuose (2012.04.20), Vilniuje (2012.04.26) ir Kaune (2012.04. 27) karjeros mokymus tiksliųjų mokslų mokslininkėms.

BASNET forumas iniciavo ir ženkliai prisidėjo organizuojant 2012m. sausio 31d Briuselyje Europos Parlamente vykusį Europos Mokslininkių Platformos (EPWS) renginį -debatus tema “Subalansuota lyčių požiūriu mokslinio darbo kultūra inovacijų skatinimui” http://www.epws.net/ . Renginys buvo skirtas Europos parlamento narių, Europos Komisijos ir suinteresuotų tarptautinių organizacijų atstovų supažindinimui su mokslinio darbo kultūros įtaka moterų mokslininkių situacijai Europoje. Renginį globojo Europos Parlamento narys prof. Leonidas Donskis. Renginyje dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių. Jų tarpe Europos Parlamento narių, oficialūs Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų atstovai bei kai kurių EPWS narių atstovai. Savo įžanginiame žodyje Prof. L. Donskis pažymėjo poreikio atkakliai siekti lyčių lygybės moksle svarbą. Renginyje taip pat kalbėjo EK Generalinio mokslo direktorato Lyčių ir etikos padalinio vadovas Mr. Gilles Laroche, EPWS prezidentė Dr. B. Mühlenbruch, EP narės E. Herczog (Vengrija) ir B. Thomsen (Danija). Renginio metu buvo pristatyti penki FP7 vykdomi projektai (GENDERA, GENISLAB, HELENA, IMTEGER, SHEMERA) bei nacionalinis Lietuvos projektas “Lyčių lygybės skatinimas moksle” (LYMOS). LYMOS projektą pristatė EPWS vykdomosios tarybos narė BASNET Forumas prezidentė ir LYMOS projekto mokslinė vadovė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė. Projektas sukėlė namažą dalyvių susidomėjimą ir buvo gerai įvertintas. Tikimąsi, kad diskusija Europos parlamente prisidės kuriant subalansuotą lyčių atžvilgiu kultūrą moksle ir skatinant inovacijas, bei padės užmegsti dialogą, leidžiantį mokslininkėms ateityje labiau įtakoti Europos mokslo politiką.

2011


BASNET Forumas inicijavo ir kartu su kitais partneriais (VU, KTU, LEU ir INFOBALT asociacija) 2011m lapkričio 24-25d Vilniuje, LR Seimo rūmuose organizavo tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Mokslas, inovacijos ir lytiškumas“ http://www.tfai.vu.lt/curie/ , skirtą Marijos Kiuri antrosios Nobelio premijos 100 metų jubiliejui paminėti.
Konferencijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į svarų moterų –mokslinikių indėlį fizinių mokslų srityje bei aptarti jų mokslinės karjeros kelyje iškylančius barjerus, trukdančius pilnai atsiskleisti moterų talentams minėtuose moksluose ir inovatyvumui pritaikant naujausias technologijas imliame mokslui versle. Konferencijai savo globą suteikė Lietuvos Nacionalinė UNESCO Komisija. Konferencija sukėlė didelį susidomėjimą ne tik mokslininkų visuomenėje bet politikų tarpe. Konferencijoje dalyvavo per 100 dalyvių iš 9 šalių bei daugelio Lietuvos institucijų. Konferencijos atidarymo ceremonijoje kalbėjo : LR Seimo pirmininkės pavaduotoja V.Baltraitienė, Lietuvos Nacionalinės UNESCO Komisijos pirmininkas Dr. R. Pakalnis, Seimo narė A.M.Pavilioninė, ŠMM Mokslo ir inovacijų departamento direktorius Dr. Albertas Žalys, VU prorektorius prof. J. Banys, Prancūzijos instituto Lietuvoje direktorius P. Hanse, Lenkijos Respublikos Ambasados pirmoji patarėja, Lenkijos instituto direktorė Dr. Małgorzata Kasner, LMA prezidentas Valdemaras Razumas ir VU TFAI direktorė hab. dr. G. Tautvaišienė. Kviestinių pranešėjų tarpe buvo Europos Komisijos, verslo ir mokslo politikos atstovai, žymūs įvairių sričių mokslininkai iš Lietuvos ir užsienio: Prof J. Bell Burnell (Didžioji Britanija, Oksfordo universitetas); Prof. D. Adlienė (Lietuva), Prof. E.Czerwosz ir Prof. A. Lelyva-Kopystynska (Lenkija), Prof. C. Hermann (Prancūzija, EPWS), Prof. F. Zucco (Italija); Prof. P. Mata (Portugalija), Dr. E. Lohkivi (Estija), Dr. E. Fabry (Norvegija), L. Corugedo Stenberg (Belgija , EK), M. Glodas (Microsoft, Lietuva) ir kt. Konferencijos metu buvo organizuotas video ryšys su Europos komisija. Jo metu L. Corugedo (Europos Komisija) perskaitė pranešimą “Didžioms moterims didi karjera” ir atsakė į konferencijos dalyvių klausimus. Buvo organizuota stendinė sesija, kuriai Lietuvos fizinių mokslų mokslininkės pristatytė 29 stendinius pranešimus. Jie buvo apžvelgti, plenariniame posėdyje. Apvaliaus stalo dalyviai diskutavo svarbiomis mokslininkams temomis. Ypatingas dėmesys buvo skirtas mokslinio darbo kultūros įtakai moterų karjerai moksle. Konferencijos metu veikė paroda “Aš – mokslinės knygos autorė”. Konferencijos metu įvyko dokumentinio filmo apie Mariją Kiuri (Prancūzija, 2011 m.) premjera, kurią iniciavo Prancūzijos instituto vadovas P. Hanse. Filmą pristatė jos režisierius Michel Vuillemert. Konferenciją parėmė Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vilniaus miesto savivaldybė, ORLEN Lietuva, Britų Taryba, Lenkijos kultūros institutas Vilniuje, Vilniaus Lenkų kultūros namai, Prancūzų kultūros institutas Lietuvoje, Italų kultūros institutas Vilniuje ir Microsoft Lietuva.

2010


Asociacija kartu su partneriais organizavo tarptautinę konferenciją „Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste„, skirtą šiuolaikinei mokslo politikai aptarti. Renginyje buvo aptarti aktualūs mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai globaliame bei Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo kontekste. Viena iš konferencijos sesijų buvos skirta socialinei mokslo politikos dimensijai-lyčių lygybei moksle. Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos mokslo politikos problemoms. Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs mokslininkai ir mokslo politikai iš Lietuvos ir kitų šalių. Jų tarpe Europos mokslo erdvės tarybos (ERAB) narė prof. Žaneta Ozolina, Stenfordo universiteto prezidento specialusis patarėjas federalinės mokslo politikos klausimais, buvęs JAV Baltųjų rūmų biuro Mokslų ir technologijų politikai direktoriaus pavaduotojas prof. Arthur‘as Bienenstock‘as ir kt. Konferencija vyko Vilniuje „Crown Plaza” viešbutyje. Konferenciją organizavo BASNET Forumas kartu su partneriais Lietuvos mokslininkų mobilumo centru http://www.euraxess.lt/ ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu http://www.tspmi.vu.lt/en/. Renginį finansavo ES struktūrinių fondų projektas ir JAV Ambasada Lietuvoje.

2009


Europos Komisijos kvietimu BASNET Forumas narių delegacija dalyvavo Pragoje 2009.05.14-15dd Europos Komisijos organizuotame ir Čekijos prezidentavinui Europos Sąjungai skirtoje konferencijoje ”Changing research landscapes to make the most of human potential“. Delegaciją sudarė BASNET projekto partnerių atstovai ir vadovai bei oficialūs asmenys, atsakingi už mokslo potencialo plėtrą. Konferencijoje buvo aptarti svarbūs mokslinio potencialo plėtrai klausimai susiję su lygiomis lyčių galimybėmis moksle. Asociacija konferencijai pateikė stendinį pranešimą ir buvo paprašyta diskusijos metu pasidalinti Baltijos šalių patirtimi.