BASNET Forumas asociacijos tikslams įgyvendinti  asociacija planuoja koordinuoti BASNET tinklo veiklas,  nukreiptas palaikyti ir stiprinti unikalų BASNET bendradarbiavimo tinklą, jungiantį mokslininkes ir mokslo politikus. To bus siekiama tokiomis priemonėmis:

a)gerosios praktikos sklaida naudojant BASNET Forumas informacinį portalą, elektroninį BASNET naujienlaikraštį ir masines sklaidos priemones;

b)dalyvaujant  ir organizuojant  regionines ir Europines konferencijas , skirtas problemai ir jos sprendimo būdams aptarti;

c) Didinant BASNET Forumas asociacijos narių skaičių, įtraukiant į ją nacionalinius mokslininkių bendradarbiavimo tinklus ir problemos sprendimu suinteresuotas institucijas; kuriant ir įgyvendinant naujas bendradarbiavimą su Šiaurės , Rytų ir Centrinės Europos šalimis skatinančias iniciatyvos;

d) Kaupiant gerosios praktikos pavyzdžius sprendžiant moterų moksle problemą ir viešinant juos Baltijos šalių regione;

e)Dalyvaujant ir inicijuojant nacionalinius ir tarptautiniud projektus, skirtu keisti moterų situaciją tiksliuosiuose moksluose;

f) Plečiant tarptautinį bendradarbiavimą , siekiant dalyvauti Europos lyčių lygybės moksle politikos formavime;