Konferencijos rezoliucijaKonferencijos programa

Apie konferenciją

Lyčių lygybė moksle, kaip žinia, yra  vienas iš ES mokslo politikos prioritetų, sudarantis sąlygas plačiau panaudoti abiejų lyčių mokslininkų talentus. Jo įgyvendinimui reikalingas dialogas tarp visų suinteresuotų šalių: mokslininkų, mokslo politikų ir mokslinę veiklą reguliuojančių bei finansuojančių organizacijų. Šios politikos kūrime ypatingą rolę vaidina EK bendrosios programos finansuojami projektai. Vienas tokių buvo VU koordinuotas FP6 projektas „ Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas: Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiopse technologijose“( BASNET), kuris suvaidino svarbų vaidmenį formuojant ES  lyčių lygybės politiką moksle. Šio projekto rezultatas – Baltijos šalių mokslininkų ir mokslo politikų bendradarbiavimo tinklas BASNET, sukūręs Baltijos šaliu lyčių lygybės strategiją moksle. Po projektiniu periodu projekto uždavinių tęstinumą užtikrino 2008 metų gruodžio gale įkurta Baltijos šalių asociacija BASNET Forumas (https://www.basnetforumas.eu/). Jos steigėjai – Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas ir tuometinis Teorinės fizikos ir astronomojos institutas. Savo veiklos dešimtmetį asociacija ruošiasi paminėti tarptautiniu renginiu-konferencija „ Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, technologijose ir inovacijose: progresas ir iššūkiai“. Šis yra renginys- gera proga ne tik įvertinti  10 metų pastangas siekiant lyčių lygybės moksle Baltijos šalių regione , bet ir apžvelgti pasiektą progresą šiame kelyje bei aptarti spartaus mokslo vystymosi ir naujų technologijų sąlygotus iššūkius mokslo visuomenei.

Renginio koncepcija remiasi nauju  požiūriu į visuomenės svarbą sprendžiant jai kylančius iššūkius. Konferencijos metu bus pristatytos naujos tendencijos ES lyčių lygybės užtikrinimo moksle politikoje ir naujojoje Horizon Europe programoje, aptartas šiuolaikinis požiūris į NVO svarbą mokslo politikos kūrime, viešinime ir įgyvendinime. Konferencija vyks anglų kalba.

Konferenciją organizuoja BASNET Forumas kartu su partneriais Vilniaus Universitetu ir Kauno technologijos universitetu

Kviestiniai svečiai ir prelegentai: Mr. Harald Hartung, EK Mokslo ir inovacijų generalinio direktorato, „Itraukli visuomenė“ skyriaus vadovas, Baltijos parlamentinės Asamblėjos, LR  Prezidentūros, LR Seimo, Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministerijų ir Mokslo tarybų atstovai ir mokslininkai , vykdantys šiai tematikai skirtus Horizon 2020 programos projektus.   Konferencijos programą rasite čia.

Registracija į konferenciją prasidės vasario 18 d. 2019 d. el. paštu events@basnetforumas.eu


Komitetas

  • Assoc. Prof. Dr. Dalia Šatkovskienė, BASNET Forumas (Chair)
  • Assoc. Prof. Dr. Pralgauskaitė, BASNET Forumas
  • Assoc. Prof. Dr. Olga Rancova, Faculty of Physics of Vilnius University (VU FF)
  • Assoc. Prof. Dr.  Živilė Rutkūnienė, Kaunas University of Technology (KTU)
  • Hab. Dr. Gražina Tautvaišienė, Institute of Theoretical Physics and Astronomy (VU FF TFAI)
  • Prof. Dr. Daumantas Matulis, Lithuanian Biochemical Society (LBD)

Organizatoriai


Partneriai