Tarptautinė mergaičių ir moterų moksle diena

Vasario 11-oji – Tarptautinė mergaičių ir moterų moksle diena. Šią dieną prisimename daugybę mergaičių ir moterų, kurios laužydamos barjerus, nepaisydamos stereotipų be baimės tiesė kelią ateities kartoms. Jų aistra mokslui, atsidavimas, atkaklumas ir nepalaužiama…


Read More

Webinaras: „Iššūkiai, politika ir galimybės įgyvendinti lyčių lygybę fundamentaliuosiuose moksluose“

Gegužės 30 d. Europos moterų mokslininkių platforma (European Platform of Women Scientists, EPWS) ir COST veiksmas VOICES (Making Young Researchers Voices Heard), remdamiesi IYBSSD2022 (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), surengė internetinį seminarą „CHALLENGES,…


Read More

„VOICES Cost Action“ Europos Parlamente

2023 m. balandžio 24-25 d. VOICES pagrindinės grupės nariai Briuselyje susitinka su suinteresuotosiomis šalimis iš Europos Parlamento, kad susipažintų su priimtomis ir siūlomomis priemonėmis, kuriomis siekiama pritaikyti „Balsų veiksmų“ rekomendacijas prie dabartinės ir būsimos ES politikos, ir…


Read More

Metinė konferencija „Cost action voices“ Maltos universitete

2023 m. vasario 14-15 d. Maltos universiteto Valetos miestelyje vyko metinis COST VEIKLOS CA20137 „Jaunųjų tyrėjų balsų girdėjimas siekiant lyčių lygybės“ (angl. „Voices“) susitikimas. Jaunieji mokslininkai (JM) sudaro vis didesnę specialistų grupę Europoje, tačiau tik šiek tiek daugiau nei pusė jų…


Read More

Sveikiname su tarptautine moterų ir mergaičių tiksliuosiuose moksluose diena

Sveikiname visas mokslininkes, studentes ir mokines, besidominančias ir dirbančias tiksliuosiose moksluose su vasario 11dąja- Tarptautine moterų ir mergaičių tiksliuosiuose moksluose diena. Linkime drąsos , užsispyrimo, ir kūrybinės sėkmės ir atradimų! 2015 m.…


Read More

Kvietimas imtis veiksmų siekiant nutraukti smurtą dėl lyties akademinėje bendruomenėje

2022 m. lapkričio 24-25 d. Prahoje vyko Čekijos pirmininkavimo ES Tarybai konferencija „Smurto dėl lyties akademinėje bendruomenėje nutraukimas“. Konferencijoje buvo paskelbtas Čekijos švietimo ministro ir Ispanijos universitetų bei mokslo ir inovacijų ministerijų…


Read More

Konferencija skirta Lyčių dimenijai fizikoje ir kituose intensyviai naudojantiems matematiką mokslamst Gender Dimension in Physics and Math Intensive Research and Teaching (GeDiMIRT),

2022 birželio 22-23 d. Lunde vyko tarptautinė konferencija „Gender Dimension in Physics and Math Intensive Research and Teaching“ (GeDiMIRT), kurią organizavo Tarptautinis Europos fizikų tinklas GENERA. Vilniaus universitetas yra šio tinklo narys. Konferencija buvo…


Read More

COST Veiklos CA20137: „Jaunųjų mokslininkų balsai už lyčių lybybę turi būti išgirsti“ susitikimas Vilniuje

2022 m. liepos 8-10 d. Vilniuje BASNET Forumas organizavo COST Veiklos: „Making Young Researchers’ Voices Heard for Gender Equality“(Voces)renginį. Šios COST Veiklos pagrindinis tkslas yra padidinti nelygybių lyčių aspektu, su kuria susiduria ankstyvosios…


Read More

Vasario 11-oji Tarptautinė moterų ir mergaičių moksle diena

2022 m. vasario 11 d. BASNET Forumas kartu su partneriais: ŠMSM, VU FF ir VU Gyvybės centru, FTMC, KTU, NSK, KU ir LBTA organizavo nuotolinį renginį Tarptautinei moterų ir mergaičių moksle dienai paminėti. Renginys buvo skirtas Lietuvos aukštesniųjų klasių…


Read More

Dovana mokykloms – knygos apie legendinę mokslininkę Mariją Kiuri

2021 m. lapkričio mėn. asociacija organizavo 2020 m. lietuvių kalba išleistos M. Kiuri muziejaus Paryžiuje ir rašytojos Marjonos Ogiusten knygos „Marija Kiuri- moteris pralenkusi savo laiką“ dovanojimo Lietuvos regionų gimnazijų bibliotekoms kampaniją. Kampanijos tikslas - atkreipti įvairių…


Read More

Knygų dovanojimo Lietuvos regionų gimnazijoms kampanijos pristatymas

2021 m. lapkričio mėn. 25 d. BASNET Forumas kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo nuotolinį renginį, skirtą pristatyti knygų dovanojimo Lietuvos regionų gimnazijoms kampaniją savivaldybių administracijų švietimo padaliniams ir mokyklų vadovams. Jo metu taip pat buvo aptarta…


Read More

Leidinio „Lietuvos fizikės 2021” pristatymas Lietuvos fizikų bendruomenei

2021 spalio 6 d. 44-tosios Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos (LNFK-44) specialioje sesijoje buvo pristatytas BASNET Forumas išleistas leidinys - albumas „Lietuvos fizikės 2021“. Ta proga asociacijos prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė supažindino fizikų bendruomenę su BASNET Forumas…


Read More

BASNET Forumas išleido albumą „Lietuvos fizikės 2021“

Leidinyje pateikiamos daktaro laipsnį turinčių fizikių, dirbančių Vilniaus universiteto Fizikos fakultete, Fizinių ir technologijos mokslų centre, Vilniaus Gedimino universiteto ir Kauno technologijos universitetų Fizikos katedrose, mokslinių interesų sritys ir portretai. Kadangi mokslinių…


Read More

Prof. Claudine Hermann atminti

Su giliu liūdesiu pranešame , kad 2021 m. liepos 17 d. po sunkios ligos mirė EPWS prezidentė Prof. Claudine Hermann. Ji buvo fizikė, pirmoji moteris, kuriai 1992 m. buvo suteiktas prestižinės Prancūzų aukštosios mokyklos Ecole Politechnicque profesorės vardas. Prof. Claudine Hermann daug jėgų…


Read More

Kasmetinis BASNET Forumas asociacijos susitikimas

2019 m. gruodžio 19 d. Nacionalinio fizinių ir technologinių mokslų centro (NFTMC) A435 auditorijoje įvyko kasmetinis BASNET Forumo susitikimas. Jame dalyvavo ne tik asociacijos aktyviausi nariai iš Vilniaus universiteto (VU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU), bet nuotoliniu būdu dalyvavo…


Read More

Centrinės ir Rytų Europos lyčių lygybės bendrijų seminaras Vilniuje

2019 m. lapkričio 20 d. ACT projektas (https://www.act-on-gender.eu /) kartu su Socialinių tyrimų centru (LSTC), Vilniaus universitetu (VU), Jogailos universitetu (Krokuva, Lenkija) ir Europos Lyčių lygybės institutu (EIGE) organizavo seminarą LYČIŲ ĮTRAUKIMAS  AKADEMIJOJE IR MOKSLINIUOSE…


Read More

42 Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija

2019 m. spalio 5-10 d. Kauno technologijos universitete vyko 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija. Mokslo politikai skirtoje sesijoje „BASNET Forumas“ prezidentė doc. Dalia Šatkovskienė skaitė pranešimą „ES lyčių lygybės politika: mokslas, inžinerija ir matematika“. Pokalbio metu ji…


Read More

EPWS asamblėja ir kasmetinė konferencija

2019 m. Rugsėjo 24 d. Briuselyje,  Gamtos mokslų muziejuje – Karališkajame Belgijos gamtos mokslų institute vyko Europos Mokslininkių Platformos (EWPS) Generalinė asamblėja.   EPWS prezidentas prof. Claudine Hermann ir vykdomosios valdybos nariai pristatė metines veiklos ir finansines…


Read More

Generalinė tarptautinio fizikų tinklo GENERA asamblėja Hamburge (DESY)

Rugsėjo 18–19 dienomis Hamburge, Vokietijos sinchrotroniniame centre (DESY) vyko 1-oji Generalinė Europos fizikų tinklo GENERA asamblėja vyko. Šiuo metu tinklas vienija daugiau nei 30 Europos mokslinių tyrimų organizacijų iš 14 ES šalių, dirbančių fizikos srityje. Pagrindinis tinklo tikslas yra…


Read More

EFFORTI projekto baigiamasis renginys Briuselyje

2019 m. gegužės 21–22 d. Briuselyje vyko programos „Horizontas 2020“ projekto „Lyčių lygybės skatinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje vertinimo pagrindų programa  (EFFORTI) baigiamasis renginys. Į renginį susirinko daugiau nei 50 dalyvių. Dalyvavo ir ES mokslo politikai ir mokslinių tyrimų…


Read More

Tarptautinė konferencija „Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, technologijose ir inovacijose: progresas ir iššūkiai“

Konferencija skirta  asociacijos BASNET Forumas 10-mečiui. 2019 m. kovo 18–19 d. „BASNET Forumas“ inicijavo ir kartu su Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos biochemikų draugija organizavo tarptautinę konferenciją „ Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose,…


Read More

Tarptautinė Sinergijos Konferencija Bruselyje

GENERA Community of Practice konsultacinės sesijos metu – Ben Pollitzer nuotrauka 2019 m. vasario 25 d. Briuselio Bel konferencijų centre įvyko pirmoji Horizon 2020 ACT projekto „1-moji tarptautinė sinergijos konferencija“. ACT projekto tikslas – skatinti lyčių lygybę mokslinių tyrimų…


Read More

Jubiliejinis BASNET Forumas susitikimas Vilniuje

2018m. gruodžio 18d   Nacionaliniame fizinių ir technologinių mokslų centre (NFTMC)  vyko kasmetinis BASNET Forumas narių susitikimas. Jame dalyvavo ne tik institucijų- BASNET Forumas narių bet ir Klaipėdos universiteto,  Nacionalinio fizinių ir technologinių mokslų centro (NFTMC) mokslininkai, bei…


Read More

Tarptautinė konferencija „Moterys, taika ir saugumas“ Viniuje

Lapkričio 29-30d.  Vilniuje vyko tarptautinė konferencija  „Moterys, taika ir saugumas“.  Konferencijos tikslas – aptarti nacionalinius veiksmų planus (NAP), skirtus įgyvendinti 2000 m. priimtą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 ir vėlesnius…


Read More

Lietuvos mokslininkės prašomos dalyvauti EPWS apklausoje

Skėtinė Europos mokslininkių asociacija – Europos mokslininkių platforma (EPWS) kviečia visų specialybių Europos mokslininkes užpildyti anoniminį klausimyną, skirtą išsiaiškinti mokslininkių karjeros galimybes, poreikius ir pn. Anketą bei smulkesnę informaciją…


Read More

Generalinė EPWS asamblėja ir konferencija Pizoje

2018 rugsėjo 19-21 Pizoje (Italija) vyko kasmetinis EPWS renginiai 12-toji EPWS Generalinė asamblėja ir konferencija “#wetooinscience –Sexual Harassment in Higher Education Institutions and Research Performing Organizations“ ( http://www.donnescienza.it/2018-wetooinscience/ ). Renginiuose dalyvavo…


Read More

Moterų pasaulio politikos lyderių forumas „JAU LAIKAS: 100 PRIEŽASČIŲ VEIKTI! “ Vilniuje.

Autorė Dž. G. Barysaitė, Lietuvos Respublikos Seimas Birželio 7-8 dienomis vyko Moterų pasaulio politikos lyderių aukščiausiojo lygio susitikimas (the Women Political Leaders (WPL) Summit, (https://wplsummit.org/). Renginys vyko LR SEime ir buvo organizuotas kartu su Pasauliniu Moterų politinių…


Read More

In memoriam Dr. Alicija Kupliauskienė

BASNET Forumas asociacijos nariai ir rėmėjai  liūdi dėl netikėtai anksti mus palikusios asociacijos  valdybos pirmininkės Dr. Alicijos Kupliauskienės mirties Dr. Alicija Kupliauskienė buvo ne tik kvalifikuota fizikė, bet ir puikus, supratingas ir  principingas žmogus. Ji buvo viena iš pirmųjų…


Read More

Krokuvos Jogailos universiteto mokslininkės Vilniuje

BASNET Forumas asociacijos kvietimu balandžio 12-13d Vilniuje viešėjusios EK Horizon 2020 projekto „Gender Equality Network in the European Research Area“ (GENERA) vykdytojos iš Lenkijos Krokuvos Jogailos universiteto Dr. Paulina Sekula ir Dr. Justyna Struzik skaitė pranešimus ir dalyvavo…


Read More

Marijos Sklodovskos Kiuri 150 tas jubiliejus

BASNET Forumas pažymi Marijos Sklodovskos Kiuri 150‐tąjį jubiliejų renginiais: 2017 m gruodžio 12d  VU bibliotekos Baltojoje salėje  ir 2018m sausio 15d. Lietuvos nacionalineje  Martyno Mažvydo Bibliotekoje, tą proga įteikdamas kartu su Prancūzų institutas Lietuvoje minėtoms bibliotekoms  šia proga…


Read More

Konferencija „Accelerating ERA Development by Promotion of Gender Equality in STEM Research“

Konferencija „Accelerating Era Development by Promotion of Gender Equality in Stem Research, 2017, Vilnius lapkričio 20-21d.d. BASNET forumas partnerio teisėmis kartu su Vilniaus universitetu, Europos lyčių lygybės institutu ir EK Horizon 2020 projektu GENERA dalyvauja  projekte, kurio tikslas…


Read More

EPWS konferencija

Europinės Mokslininkių asociacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) konferenciją „From Resolution to Realisation: The Impact of the European Parliament Resolution of 9.9.2015 on Women’s Careers in Science and University” 2017.m. rugsėjo 6d. , Briuselis, Europos Parlamentas . Renginį globoja…


Read More

Simpoziumas „Capacity Building Symposium for Policy Makers“

2016 m. balandžio 4-5 dieną Vilniaus universiteto Senato salėje vyko BASNET Forumas asociacijos organizuotas COST projekto genderSTE renginys-simpozijumas „Capacity Building Symposium for Policy Makers“, skirtas aptarti struktūrinius pokyčius mokslo organizacijose, katinančius lyčių lygybe moksle.…


Read More

Susitikimai su amerikiečių fizikais

2016m. kovo 16-18 d.d., vyko susitikimai su viešinčiais Vilniuje amerikiečių fizikais Harvardo universiteto Prof. Melissa Franklin ir Floridos universiteto Prof. Guenakh Mitselmakher. Su mokslininkais turėjo galimybę susitikti Vilniaus mokyklų mokiniai, besidomintys fizika (Vilniaus Licėjus,…


Read More

Knygos „Pirmoji fizikos ledi Wu Chien-Shiung“pristatymas

2016m. kovo 15d vyks Chiang Tsai-Chien knygos „Pirmoji fizikos ledi Wu Chien-Shiung“ pristatymas Jungtiniame gyvybės mokslų centre. Associacija BASNET Forumas organizavo lietuvių kalba išleistos Chiang Tsai-Chien knygos „Pirmoji fizikos ledi Wu Chien-Shiung“pristatymą Lietuvos mokslo visuomenei.…


Read More

Tarptautinė konferenciją Seime „Sustaining gender equality in research and innovation”

2015 sausio 14-16 d. BASNET Forumas organizuoja tarptautinę konferenciją Seime „Sustaining gender equality in research and innovation”, kurios metu bus pristatyti ir aptarti GEIRICA projekto rezultatai. Konferencijos metu bus pristatyta GEIRICA projekto rezultatus apibendrinantys leidinys “Gender…


Read More

Konferenciją –debatai „Tiksliųjų Mokslų Patrauklumas“

2014m. lapkričio 28d. BASNET Forumas organizavo konferenciją –debatus „Tiksliųjų Mokslų Patrauklumas: LYTIES ASPEKTAS“. Renginio tikslas - supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis mokslo politikos tendencijomis, aptarti faktorius įtakojančius tiksliųjų mokslų patrauklumą jaunimui, įskaitant…


Read More

LT prezidentavimo Europos Sąjungos Tarybai konferencija

“Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations” (SAPGERIC), Vilnius 2013 lapkričio 21-22 (http://www.sapgeric.eu2013.vu.lt/) BASNET Forumas, partnerio statusu vykdydamas EEE šalių ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto…


Read More

Kodėl moterų moksliniai pasiekimai taip retai pripažįstami?

Karališkoji Švedijos Mokslų Akademija ruošiasi paskelbti 2013 metų Nobelio laureates fizikos srityje. Kaip žinia nuo 1901m. Nobelio premijos laureatais tapo 193 fizikai. Jų tarpe buvo apdovanotos tik 2 moterys: Marija Kiuri (1903) ir Marija Goeppert Mayer (1963). Kodėl yra tiek mažai fizikių…


Read More

Išleista tarptautinės konferencijos “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas” medžiaga

Susipažinti su 2013m išėjusia tarptautinės konferencijos “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas” medžiaga galima BASNET Forumas puslapio rubrikoje  Publikacijos


Read More

Lietuvos fizikių dėmesiui!

Gerbiamos kolegės, 4-tosios tarptautinės  IUPAP konferencijos “Moterys Fizikoje” medžiagą galite rasti adresu: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1517/1 .


Read More

Dr. Alicijai Kupliauskienei paskirta 2013 metų LIETUVOS NACIONALINĖ premija!

2013 m. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA Lietuvos mokslo premiją FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE paskyrė Pavelui Bogdanovičiui, Gediminui Gaigalui, Alicijai Kupliauskienei už darbų ciklą „Atomo teorijos metodų plėtra ir taikymai (1998–2012)“. BASNET Forumas asociacijos vykdomoji taryba nuoširdžiai sveikina…


Read More

BASNET Forumas tapo naujos COST programos partneriu

2012m BASNET Forumas dalyvavo iniciatyvinėje grupėje ruošiančioje naujos  COST programos TA1201 projektą „Lytiškumas, Mokslas, Technologijos ir Aplinkosauga” (genderSTE). 4-ių metų projektas patvirtintas ir pradėjo  veiklą 2012m lapkričio mėn.  BASNET Forumas šiame projekte atstovauja ne tik…


Read More

Sveikiame Lietuvos mokslininkes su Kovo 8 ja – Tarptautine Moters Diena!

Gerbiamos mokslininkės, BASNET Forumas sveikina Jus su Tarptautine Moters Diena! Siūlome Jums susipažinti su NATURE numeriu,  skirtu šiai progai ir lyčių lygybės problemai  moksle www.nature.com/women .


Read More

Europos Mokslininkių Platformos renginys-debatai tema “Subalansuota lyčių požiūriu mokslinio darbo kultūra inovacijų skatinimui” Europos Parlamente Briuselyje

Europos Parlamente Briuselyje 2011 sausio 31d vyks  Europos Mokslininkių Platformos (EPWS) renginys-debatai  tema “Subalansuota lyčių požiūriu mokslinio darbo kultūra inovacijų skatinimui” Renginys yra skirtas Europos parlamento narių, Europos Komisijos ir suinteresuotų tarptautinių organizacijų…


Read More

Tarptautinė konferencija „Lyčių lygybės skatinimas moksle“

Šių metų lapkričio 20d Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Lyčių lygybės skatinimas moksle“. Konferencijoje Europos integracinės lyčių lygybės politikos kontekste bus aptartos nacionalinės politikos priemonės skatinant lyčių lygybę moksle bei pasidalyta gerąja kitų šalių patirtimi.…


Read More

Tyrimai Jeilo universitete parodė, kad tiksliųjų mokslų fakultetų darbuotojai yra šališki ir pirmenybę teikia vyriškos lyties studentams

Šališkumo lyties atžvilgiu tyrimai Jeilio  universiteto (JAV) tiksliųjų mokslų fakultetuose parodė, kad  požiūris į vyriškos lyties studentus yra palankesis. Nepaisant pastangų pritraukti ir išlaikyti moksle daugiau moterų, disproporcija tiksliuosiuose moksluose išlieka. Tyrimas skirtas paaiškinti…


Read More

Kviečiame išklausyti paskaitų ciklą apie lyčių lygybės problemą moksle!

Gerbiamos mokslininkės/-kai Šiuo metu vykdomas nacionalinis “Lyčių lygybės skatinimas moksle” (LYMOS) projektas, koordinuojamas Lietuvos mokslų akademijos. Projektas sudaro galimybes praplėsti akiratį ir išklausyti vienos dienos paskaitų ciklą apie lyčių lygybės problemą moksle, Europos ir Lietuvos…


Read More

Tarptautinė mokslinė konferencija “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas”, skirta Marijos Kiuri (Marie Curie) 100-osioms antrosios Nobelio premijos metinėms paminėti.

Šių metų lapkričio 24-25 d. Vilniuje vyks daugiadisciplininė tarptautinė mokslinė konferencija “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas”, skirta Marijos Kiuri (Marie Curie) 100-osioms antrosios Nobelio premijos metinėms paminėti. Konferencijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į svarų moterų…


Read More

Prof. Z. Rudzikui atminti

Prof. Z.R.Rudzikas Liūdime dėl per anksti mus palikusio profesoriaus, akademiko Zenono Rudziko mirties. Profesorius buvo plačių pažiūrų žmogus, matantis šiandienos ir įžvelgiantis rytdienos aktualijas. Užimdamas aukštas pozicijas akademinėje visuomenėje jis skatino ją keistis, tobulėti ir…


Read More

Tarptautinė konferencija “Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste”

2010 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje rengiama tarptautinė  konferencija „Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste”. Renginyje bus aptarti aktualūs mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai globaliame bei Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo kontekste. Ypatingas dėmesys bus skirtas mokslo…


Read More

Komisija pradėjo viešą konsultacinę kampaniją dėl ES ekonomikos ateities kūrimo. 2020 m.

Europos Komisija pradėjo viešą konsultacinę kampaniją dėl ES ekonomikos ateities kūrimo. 2020 m. Minėta strategija grindžiama socialinės įtraukties principais. Naujojoje strategijoje bus remiamasi Lisabonos strategijos rezultatais ir ją įgyvendinant įgyta patirtimi. Konsultaciniame dokumente…


Read More

Net trys mokslinnkės, dirbančios tiksliųjų mokslų srityje 2009 m. gavo Nobelio premiją!

Prof. Ada E. Yonath iš Izraelio Weizmanno instituto laimėjo 2009 m. Nobelio premiją chemijos srityje. Daugiau: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2009/summary/ . "BASNET" didžiuojasi tuo, kad turėjome progą klausytis prof. Ada E. Yonath paskaitos 2008 m. Vilniuje vykusioje EPWS…


Read More

Pasaulinė fizikų apklausa

Apklausos tikslas ištirti fizikų padėtį pasaulyje. Apklausos anketą galima rasti ir užpildyti interneto svetainėje adresu :www.aipsurveys.org/global . Tyrimą atlieka Amerikos fizikos institutas  (AIOP) kartu su Tarptautines fundamentaliosios ir taikomosios fizikos sąjunga (IUPAP) fizikių darbo…


Read More