Dokumentai


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais, žemiau pateikiamas dokumentų, kurie yra reikalingi juridiniams asmenims, norintiems tapti asociacijos nariais/socialiniais partneriais, sąrašas:

 

Institucijoms, norinčios tapti asociacijos nariais/socialiniais partneriais

  1. Institucijos (universiteto, instituto, draugijos etc.) įstatų nuorašas, patvirtintas notaro;
  2. Atitinkamo institucijos valdymo organo (vienasmenio arba kolektyvimio) sprendimas tapti asociacijos nariu/socialiniu partneriu;
  3. Asmens, kurį institucija įgalioja atstovauti universitetą asociacijoje, įgaliojimas patvirtintas notaro;

 

Ministerijoms, norinčios tapti socialiniais partneriais

  1. Kompetentingo organo priimtą sprendimą dėl ministerijos tapimo asociacijos nariu, socialiniu partneriu;
  2. Kompetentingo ministerijos organo visaus taisykles patvirtinto įgaliojimo asmeniui, kuris atstovaus ministeriją asociacijoje. Šis įgaliojimas turėtų būti patvirtintas notaro;
  3. Ministerijos pagrindinio veiklos dokumento pagal kurį ministerija vykdo valstybės jai patikėtas funkcijas. Šis dokumentas turi būti patvirtintas notaro.