DUK

Asociacijos narys dalyvauja ir turi teisę balsuoti visuose Asociacijos asamblėjos susirinkimuose;  Naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis; Gali susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie Asociacijos veiklą; Naudojasi Asociacijos sukaupta informacija; Gauna Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus; Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas;

Asociacijos narys privalo :laikytis Asociacijos įstatų, aktyviai dalyvauti jos veikloje, saugoti Asociacijos ir jos narių veiklos paslaptis; Vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus ir spren dimus, susijusius su naryste Asociacijoje; Teikti Asociacijos valdymo organams bendrų tikslų įgyvendinimui reikalingą informaciją apie savo veiklą asociacijoje; Laiku mokėti nustatytus Asociacijos nario mokesčius.

Asociacijos narys moka metinį nario mokestį, kuris nustatomas Asociacijos asamblėjos susirinkime.  Skirtingos narių kategorijos moka skirtingo dydžio nario mokestį:

  1. a) Universitetams, Mokslo tyriamiesiems institutams ir kitoms valstybinėms įstaigoms ir profesinėms draugijoms nustatytas nario mokestis lygus 450EUR;
  2. b) Asmenims -15EUR;
  3. c) Studentams-nario mokesčio nėra;

Stojamasis mokestis organizacijoms lygus 450EUR, tuo tarpu kitoms narių kategorijoms  stojamojo mokesčio nėra.

Būsimasis narys turi raštu pareikšti motyvuotą norą tapti asociacijos nario. Nariai priimami slaptu balsavimu asociacijos valdybos posėdyje.  Organizacijos turi pateikti atitinkamus dokumentus.