Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys, išreiškę pageidavimą būti Asociacijos nariu, pritariantys asociacijos tikslams ir pasirengę prisidėti gerinant mokslininkių  padėtį mokslo ir aukštųjų technologijų srityse gali tapti asociacijos nariais.

Socialiniai Partneriai


Galimi ir kiti  dalyvavimo asociacijos veikloje būdai: socialinė partnerystė ir sponsorystė.

Asociacijos socialiniais partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio įstaigos, vykdančias valstybės deleguotas viešąsias funkcijas, taip pat bet kurie kiti  juridinius asmenys, kurie pritaria Asociacijos tikslams ir prisideda prie jų įgyvendinimo, remdami Asociacijai veiklas , propaguoti Asociacijos tikslus ar informuoti visuomenę apie Asociacijos vykdomą veiklą, tačiau negalintys būti Asociacijos nariais.

Subjektai tampa Asociacijos socialiniais partneriais pateikę prašymą tapti socialiniu partneriu ir  Vykdomąjai asociacijos tarybai priėmus teigiamą sprendimą.

LMA

Lithuanian Academy of Sciences (LMA) (http://www.lma.lt/);