Europos Komisija pradėjo viešą konsultacinę kampaniją dėl ES ekonomikos ateities kūrimo. 2020 m. Minėta strategija grindžiama socialinės įtraukties principais. Naujojoje strategijoje bus remiamasi Lisabonos strategijos rezultatais ir ją įgyvendinant įgyta patirtimi. Konsultaciniame dokumente išdėstyta 2020 m. Europos Sąjungos vizija – dėmesys čia sutelkiamas į ekonomikos atsigavimo nuo krizės užtikrinimą, priemones, padėsiančias išvengti panašios krizės ateityje, ir į tris teminius tikslus: kurti vertę grindžiamą žiniomis, suteikti žmonėms daugiau galimybių stiprinant bendruomenes ir kurti konkurencingą, susietą ir ekologišką ekonomiką.  Daugiau http://ec.europa.eu/eu2020