2014m. lapkričio 28d. BASNET Forumas organizavo konferenciją –debatus „Tiksliųjų Mokslų Patrauklumas: LYTIES ASPEKTAS“. Renginio tikslas – supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis mokslo politikos tendencijomis, aptarti faktorius įtakojančius tiksliųjų mokslų patrauklumą jaunimui, įskaitant lyčių lygybės moksle aspektą.  Debatuose dalyvavo ir pranešimus  skaitė ŠMM atstovė Aušra Grybauskienė, BASNET Forumas prezidentė ir Europos mokslininkių Platformos (EPWS) vykdomosios tarybos narė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė, Dr. Živilė Ruželė.  VU FF Doc. Dr. V.Pyragaitė, KTU FF dekanė Doc. Dr. B. Narkevičienė, Prof. Hab. Dr. A. Bandzaitis,   VU KHF Dr. A. Novelskaitė,  KTU Doc. Dr. Ž. Rutkūnienė ir  Habil. Dr. G. Tautvaišienė.