“Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations” (SAPGERIC), Vilnius 2013 lapkričio 21-22 (http://www.sapgeric.eu2013.vu.lt/)

BASNET Forumas, partnerio statusu vykdydamas EEE šalių ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo projekto Nr.EEE-NOR-LT01-FM-TF-001 “lyčių lygybės įgyvendinimas mokslinių tyrimų institucijose-bendradarbiavimo požiūris“ (GEIRICA), ženkliai prisidėjo prie aukšto lygio tarptautinio renginio – SAPGERIC konferencijos organizavimo.  Konferencijos darbą vainikavo Vilniaus Rekomendacijos, pateiktos Europos Konkurencingumo Tarybai.