Apklausos tikslas ištirti fizikų padėtį pasaulyje. Apklausos anketą galima rasti ir užpildyti interneto svetainėje adresu :www.aipsurveys.org/global . Tyrimą atlieka Amerikos fizikos institutas  (AIOP) kartu su Tarptautines fundamentaliosios ir taikomosios fizikos sąjunga (IUPAP) fizikių darbo grupe (WIP5), iš dalies finansuojama Luce fondo dotacija. Apklausa anoniminė. Individualaus lygio informacija nebus dalijama ar nebus prieinama.