Prof. Z.R.Rudzikas

Liūdime dėl per anksti mus palikusio profesoriaus, akademiko Zenono Rudziko mirties.

Profesorius buvo plačių pažiūrų žmogus, matantis šiandienos ir įžvelgiantis rytdienos aktualijas. Užimdamas aukštas pozicijas akademinėje visuomenėje jis skatino ją keistis, tobulėti ir sustiprėjusiai primti laikmečio iššūkius. Kiekvieno jį asmeniškai pažinojusio atmintyje velionis išliks giliai humaniška asmenybe, visada pasiruošusia suprasti ir padėti.

Akademikas Profesorius Zenonas Rokus Rudzikas

Šviesus ir kultūringas žmogus išėjo…

BASNET Forumas asociacijos vardu

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė