Šių metų lapkričio 20d Vilniuje vyks tarptautinė konferencija „Lyčių lygybės skatinimas moksle“. Konferencijoje Europos integracinės lyčių lygybės politikos kontekste bus aptartos nacionalinės politikos priemonės skatinant lyčių lygybę moksle bei pasidalyta gerąja kitų šalių patirtimi. Konferencijos pranešėjų tarpe prestižinės Europos mokslininkių organizacijos Europos mokslininkių platformos (EPWS) prezidentė Dr. Brigitte Mulenbruch, Europos Helsinkio moterų moksle grupės narės Prof. Ausma Cimdiņa (Latvia) ir  Auša Gribauskienė (ŠMM), Tartu universiteto atstovė p. M. Nomm, žymios Lietuvos mokslininkės ir mokslo politikai. Konferencija- tai baigiamasis nacionalinio LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės užtikrinimui Lietuvos moksle ir  finansuojamo Europos Struktūrinių fondų lėšomis, renginys. Konferenciją organizuoja LYMOS projekto partneris regioninė Baltijos šalių mokslininkių asociacija BASNET Forumas. Konferencijos metu taip pat numatoma pristatyti pagrindinius LYMOS projekto rezultatus atspindintį leidinį.