2015 sausio 14-16 d. BASNET Forumas organizuoja tarptautinę konferenciją Seime „Sustaining gender equality in research and innovation”, kurios metu bus pristatyti ir aptarti GEIRICA projekto rezultatai. Konferencijos metu bus pristatyta GEIRICA projekto rezultatus apibendrinantys leidinys “Gender Equality Implementation in Research Institutions: A Collaborative Approach. GEIRICA Project Results”, Vilnius 2015, ISBN 978-9955-9729-1-4, 143psl.