2019 m. lapkričio 20 d. ACT projektas (https://www.act-on-gender.eu /) kartu su Socialinių tyrimų centru (LSTC), Vilniaus universitetu (VU), Jogailos universitetu (Krokuva, Lenkija) ir Europos Lyčių lygybės institutu (EIGE) organizavo seminarą LYČIŲ ĮTRAUKIMAS  AKADEMIJOJE IR MOKSLINIUOSE  TYRIMUOSE per Lyčių lygybės bendruomenes Vidurio ir Rytų Europoje. BASNET Forumas vykdomojo komiteto pirmininkė dr. S. Pralgauskaitė atstovavo asociacijai šiame seminare. Seminaro metu buvo pristatyta EIGE sukurta GEAR (lyčių lygybė akademinėje ir mokslinių tyrimų srityje) priemonė, palengvinanti praktinį institucinių pokyčių, skatinančių lyčių lygybės procesą, įgyvendinimą mokslinių tyrimų organizacijose nuo lyčių lygybės plano sudarymo iki jo poveikio įvertinimo.