2018 rugsėjo 19-21 Pizoje (Italija) vyko kasmetinis EPWS renginiai 12-toji EPWS Generalinė asamblėja ir konferencija “#wetooinscience –Sexual Harassment in Higher Education Institutions and Research Performing Organizations“ ( http://www.donnescienza.it/2018-wetooinscience/ ). Renginiuose dalyvavo BASNET Forumas prezidentė ir EPWS vykdomosios tarybos narė Doc Dr. Dalia Šatkovskienė. Didelis dėmesys generalinės asamblėjos metu buvo skirtas 2021m prasidednčiai naujai bendrajai programai „Horizon Europe“ ir lyčių lygybės temai joje. Associazione Donne e Scienza (Italijos mokslininkių asociacija) ir EPWS organizuotoje tarptautinėje konferencijoje“#wetooinscience –Sexual Harassment in Higher Education Institutions and Research Performing Organizations“ buvo paliesta labai subtili, bet svarbi ir mažai tirta tema seksualinis priekabiavimas. Konferencija buvo pirmasis žingsnis siekiant kiekybiškai išmatuoti, suprasti ir aktyvinti mechanizmus, kuriais siekiama užkirsti kelią priekabiavimui ir apskritai smurtui, kurie taip pat egzistuoja mokslo ir akademinėje visuomenėje. Konferencijoje dalyvavo mokslinikai iš 11 Europos šalių (Armėnijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalstės, Lietuvos, Niderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Šveicarijos). Konferencijos dalyviai priėmė deklaraciją „Pisa Declaration on Sexual Harassment in Higher Education and Research“, kuri buvo išsiųsta ES mokslo politikams. Senąsias 1 ir 3 žinutės turi tą pačią, neteisingą data (13 lapkričio). Reikia 1mai žinutei įrašyti balandžio 12, 2018, o 3-čiai birželio 10 ( paskutinė žinutė apie WPL)