BASNET Forumas asociacijos nariai ir rėmėjai  liūdi dėl netikėtai anksti mus palikusios asociacijos  valdybos pirmininkės Dr. Alicijos Kupliauskienės mirties

Dr. Alicija Kupliauskienė buvo ne tik kvalifikuota fizikė, bet ir puikus, supratingas ir  principingas žmogus. Ji buvo viena iš pirmųjų fizikių, giliai supratusių mokslo socialinių problemų sprendimo  svarbą ateities mokslo raidai. Aktyviai dalyvavo Tarptautinės fundamentaliosios ir taikomosios fizikų asociacijos (IUPAP) mokslininkių grupės darbe organizuojant pasaulines fizikių konferencijas ICWIP. Ženkliai prisidėjo inicijuojant FP6 BASNET projektą, padėjusį pagrindą Baltijos šalių mokslininkių asociacijos  BASNET Forumas įsteigimui. Jos kruopštus darbas ir atsakingas požiūris prisidėjo prie asociacijos veiklų sėkmingo įgyvendinimo ir asociacijos autoriteto augimo Baltijos šalyse ir Europoje. Dr. Alicija Kupliauskienė buvo ilgalaikė BASNET Forumas valdybos pirmininkė ir Europos mokslininkių platformos (EPWS) administracinės tarybos narės pavaduotoja.

Dr. Alicija Kupliauskienės veikla  prisidėjo prie mokslininkų visuomenės skatinimo giliau pažvelgti į socialines mokslo problemas ir jas spręsti šiuolaikiškai ir oriai. Šviesus jos atminimas

BASNET Forumas asociacijos vardu

Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė