Karališkoji Švedijos Mokslų Akademija ruošiasi paskelbti 2013 metų Nobelio laureates fizikos srityje. Kaip žinia nuo 1901m. Nobelio premijos laureatais tapo 193 fizikai. Jų tarpe buvo apdovanotos tik 2 moterys: Marija Kiuri (1903) ir Marija Goeppert Mayer (1963). Kodėl yra tiek mažai fizikių Nobelio premijos laureačių tarpe? Į šį klausimą bando rasti atsakymą Susan White ir Rachel Ivie Huffington Post straipsnyje „ Blind Ambition“

https://www.huffingtonpost.com/susan-white/blind-ambition_2_b_4039523.html?guccounter=1 .