BASNET Forumas asociacijos tikslams įgyvendinti  asociacija planuoja koordinuoti BASNET tinklo veiklas,  nukreiptas palaikyti ir stiprinti unikalų BASNET bendradarbiavimo tinklą, jungiantį mokslininkes ir mokslo politikus.