Konferencija skirta  asociacijos BASNET Forumas 10-mečiui.

2019 m. kovo 18–19 d. „BASNET Forumas“ inicijavo ir kartu su Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu ir Lietuvos biochemikų draugija organizavo tarptautinę konferenciją „ Lyčių lygybė tiksliuosiuose moksluose, technologijose ir inovacijose: progresas ir iššūkiai“. Ji vyko Lietuvos Seimo Konstitucijos salėje.  Konferenciją globojo Lietuvos Respublikos Seimo narė Aušrinė Armonaitė. Kadangi konferencija buvo skirta regioninės Baltijos šalių asociacijos „BASNET Forumas“ 10-mečiui paminėti, joje buvo apžvelgtos pastangos siekti  lyčių lygybės mokslo srityje Baltijos regione, aptarta pažanga ir iššūkiai, kuriuos mokslo bendruomenei kelia sparti mokslo ir naujų technologijų plėtra. Konferencijos metu buvo pristatytas šiuolaikinis požiūris į NVO svarbą formuojant ir įgyvendinant ES lyčių lygybės mokslo politiką. konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš EK Mokslinių tyrimų generalinio direktorato,  tarptautinio fizikų tinklo  GENERA ir Europos moterų mokslininkių platformos EPWS. BASNET Forumas buvo įkurtas  2009 m., pasibaigus  Vilniaus universiteto koordinuojamam FP6  BASNET projektui.  Asociacijos tikslas tęsti projekto metu  pradėtą  ES lyčių lygybės įgyvendinimo politiką Baltijos šalių regione. Tai trijų Baltijos šalių institucinė asociacija. Ji yra prestižinės Europos mokslininkių skėtinės organizacijos  Europos mokslininkių platformos (EPWS)  pilnateisė narė.

Konferenciją pradėjo ženkliai prisidėjusių prie BASNET Forumas veiklų įgyvendinimo institucijų : Lietuvos Seimo  ir Europos Parlamento, Baltijos asamblėjos, Lietuvos Prezidento , Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ir Vilniaus bei Kauno technologijos universitetų mokslo prorektoriai.  Konferencijoje taip pat dalyvavo ir kitų Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministerijų bei Mokslo tarybų, glaudžiai bendradarbiaujančių su BASNET Forumas asociacija,  atstovai.  Renginyje dalyvavo jų ekscelencijos Prancūzijos, Norvegijos ir Latvijos ambasadoriai, taip pat mokslininkai, atstovaujantys „Horizon2020“ programos projektams, įgyvendinantiems lyčių lygybės planus (GEP) mokslinių tyrimų organizacijose. Skirtingų šalių pranešėjai pateikė pasiūlymų, kaip turėtų būti skatinamas lyčių lygybės įgyvendinimas moksle. Konferencijos rezoliucija, priimta dalyvių sutarimu, buvo išplatinta Baltijos šalių regiono mokslinių tyrimų ir finansavimo organizacijoms bei Europos Komisijos nariui, atsakingam už tyrimus ir inovacijas.

Daugiau apie konferenciją galite rasti čia.