2010 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje rengiama tarptautinė  konferencija „Iššūkiai mokslui globalizacijos kontekste”.

Renginyje bus aptarti aktualūs mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai globaliame bei Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo kontekste. Ypatingas dėmesys bus skirtas mokslo socialinei dimensijai ir Lietuvos mokslo politikos problemoms.

Konferencijoje pranešimus skaitys žymūs mokslininkai ir mokslo politikai iš Lietuvos ir kitų šalių. Jų tarpe Europos mokslo erdvės tarybos(ERAB) narė prof. Žaneta Ozolina, Europos lyčių lygybės instituto atystovė, Stenfordo universiteto prezidento specialusis patarėjas federalinės mokslo politikos klausimais ir buvęs Baltųjų rūmų biuro Mokslų ir technologijų politikai direktoriaus pavaduotojas prof. Arthur‘as Bienenstock‘as ir kt.

Konferencijos organizatoriai: Lietuvos mokslininkų mobilumo centras, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas ir BASNET Forumas. Renginys finansuojamas ES struktūrini ų fondų, Lietuvos valstybės biudžeto ir JAV Ambasados Lietuvoje lėšomis.

Konferencija vyks „Crown Plaza” viešbutyje M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius.