Lapkričio 29-30d.  Vilniuje vyko tarptautinė konferencija  „Moterys, taika ir saugumas“.  Konferencijos tikslas – aptarti nacionalinius veiksmų planus (NAP), skirtus įgyvendinti 2000 m. priimtą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325 ir vėlesnius dokumentus skirtus moterų, taikos ir saugumo problemų sprendimui . Rezoliucija pripažino neproporcingą šiuolaikinių ginkluotų konfliktų poveikį moterims ir  moterų bei   pilietinės visuomenės vaidmens smurto ir karo prevencijos, bei bendruomenių atkūrimo pokonfliktiniu periodu, svarbą. Nacionaliniais veiksmų planais  yra siekiama transformuoti   tarptautinę teisinę sistemą moterų, taikos ir saugumo klausimais į šalies vidaus strategiją, kurioje būtų nustatyti konkretūs nacionaliniai tikslai ir uždaviniai.

Konferencijoje dalyvavo  J.E. Ambasadoriai Lietuvoje Respublikoje  iš : Airijos (p. David Robert Noonan), Švedijos(p. Maria Christina Lundqvist), JAV(p. Anne Hall), Norvegijos (p. Karsten Klepsvik), NATO  ir kitų tarptautinių organizacijų bei NVO atstovai iš užsienio ir Lietuvos.  BASNET Forumo prezidentė Doc. Dr. Dalia Šatkovskienė organizatorių kvietimu pasidalino patirtimi diegiant lyčių lygybę organizacijose, kuriose  dominuoja vyrai.