2019 m. gegužės 21–22 d. Briuselyje vyko programos „Horizontas 2020“ projekto „Lyčių lygybės skatinimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje vertinimo pagrindų programa  (EFFORTI) baigiamasis renginys. Į renginį susirinko daugiau nei 50 dalyvių. Dalyvavo ir ES mokslo politikai ir mokslinių tyrimų organizacijų administravimo bei verslo atstovai. Renginys buvo skirtas pristatyti ir aptarti EFFORTI projekto metu sukurtų  priemonių rinkinį mokslo organizacijose  lyčių  lygybei užtikrinti bei  apžvelgti  lyčių  lygybės vertinimo politikos kryptis Europoje. BASNET Forumas prezidentė Doc. Dr. D. Šatkovskienė renginyje dalyvavo kviestinio  eksperto statusu.

EFFORTI projekto vykdytojai išanalizavo ir sumodeliavo lyčių lygybę skatinančių priemonių įtaką mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatams  bei atsakingų ir lanksčių TTPI sistemų sukūrimui.

EFFORTI projekto konsorciumą sudarė šeši partneriai, atstovaujantys įvairioms institucinėms organizacijoms iš Vokietijos, Austrijos, Ispanijos, Danijos, Vengrijos ir Liuksemburgo. Projektą  koordinavo „Fraunhofer“ draugija (Miunchenas, Vokietija). EFFORTI projektas  sukūrė galimybę daugeliui suinteresuotųjų šalių – ministerijoms, mokslą finansuojančioms agentūroms,  už lygybę institucijose atsakingiems pareigūnams ir kt. – atlikti patikimą ir išsamų lyčių lygybės vertinimą, taip pat lyčių lygybės (GE) priemonių poveikį tyrimų ir inovacijų rezultatams. Renginio metu buvo pristatytas EFFORTI sukurtas  priemonių rinkinys, įgalinantis programų kūrėjus, vertintojus ir mokslininkus gauti išsamią informaciją apie taikintinas lyčių lygybės priemones mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje bei jų įvairiapusį poveikį. Įrankių rinkinio dalis remiasi  vadinamo „Log Frame“ metodo taikymu, padedančiu  vartotojams stebėti savo projektų įgyvendinimą ir vizualizuoti jų vertinimą.

Daugiau informacijos apie EFFORTI projektą ir jo eigoje sukurtą priemonių rinkinį galite rasti čia.