2019 m. gruodžio 19 d. Nacionalinio fizinių ir technologinių mokslų centro (NFTMC) A435 auditorijoje įvyko kasmetinis BASNET Forumo susitikimas. Jame dalyvavo ne tik asociacijos aktyviausi nariai iš Vilniaus universiteto (VU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU), bet nuotoliniu būdu dalyvavo ir Klaipėdos universiteto (KU) atstovės Dr .Viktorija Vaitkevičienė ir Dr. Rima Mickevičienė. Asociacijos susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Biotechnologų asociacijos (LBTA) asociacijos vykdančioji direktorė ir vice prezidentė Agnė Vaitkevičienė ir valdybos narė Dr. Inga Matijošytė. Tarp dalyvių buvo ir visų trijų universitetų administracijos atstovai: VU Fizikos fakulteto (FF) prodekanė Dr. Olga Rancova, KTU lygių galimybių komisijos pirmininkė Jekaterina Rymonienė ir Dr. Rima Mickevičienė (KU JTGMF dekanė). Administracijos atstovų dalyvavimas rodo, kad Lietuvos universitetai pradeda suprasti lyčių lygybės svarbą.

Susitikimas prasidėjo tradicine metine BASNET Forumas veiklos ataskaita ir trumpu jos aptarimu bei 2020 m. asociacijos plano svarstymu. Valdybos pirmininkė Doc. Dr. Sandra Pralgauskaitė pristatė Basnet Forumas Lyčių lygybės plano kūrimo ir įdiegimo VU FF iniciatyvą. Ji papasakojo apie artimiausius planuojamus veiksmus šioje srityje. Vykusioje apskrito stalo diskusijoje gerąja praktika šiuo klausimu pasidalino ir diskusijose dalyvavo EK Horizon 2020 programos projektuose dalyvaujančių Lietuvos universitetų atstovės: Doc. Dr. Aurelija Novelskaitė (SPEAR, VU), Doc. Dr. Danguolė Rutkauskienė (EQUAL IST, KTU), Dr. Viktorija Vaitkevičienė, Dr. R. Rima Mickevičienė (BALTIC GENDER, KU).

Asociacijos prezidentė Doc. Dr. D. Šatkovskienė pristatė susitikimo dalyviams tęstinio projekto „Ant pažinimo ribos“, skirto viešinti iškilių mokslininkių fundamentalų indėlį tiksliuosiuose moksluose, planuojamą išleisti lietuvių kalba antrąją knygą. Tai knyga apie M. Kiuri „Marija Kiuri. Moteris pralenkusi savo laiką( Marie Curie – Une femme dans son siècle)“. Pasidalino iššūkiais, iškylančiais asociacijai norint įgyventinti projektą ir papasakojo, kaip asociacija tikisi juos spręsti. Kilusioje diskusijoje dalyvavo ir viešnios iš LBTA.

Visus dalyvius asociacija pavaišino tradicine kava.